ร่วมงานกับเรา

Office Administrator (2 ตำแหน่ง)

งานธุรการและเอกสาร

  • Add สินค้า + เพิ่ม Master file
  • รับสินค้าเข้าพร้อมทั้งตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
  • ออกเอกสารแจ้งโปร และ CN