Meridian-cover
Meridian-logo
Meridian

Meridian Audio ถูกก่อตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษปี 1977 โดย คุณ Allen Boothroyd และ Bob Stuart โดยแบรนด์Meridian ถือว่าเป็นแบรนด์อังกฤษโดยแท้ซึ่งแม้กระทั่งกระบวนการผลิตและการออกแบบถูกทำในประเทศอังกฤษทั้งสิ้น ทาง Meridian เองเริ่มต้นจากจำหน่ายสินค้าในกลุ่มลำโพงที่มีแอมป์ในตัวจนเป็นที่รู้จักและถูกพัฒนาต่อเนื่องจามาเป็นลำโพง Meridian DSP8000 ซึ่งถือว่าเป็นลำโพงราคาระดับ Hi-end นอกจากนี้ตัวแบรนด์เองยังถือว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่น CD เป็นเจ้าแรกของประเทศอังกฤษอีกด้วย

Meridian-logo
Meridian

Meridian Audio ถูกก่อตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษปี 1977 โดย คุณ Allen Boothroyd และ Bob Stuart โดยแบรนด์Meridian ถือว่าเป็นแบรนด์อังกฤษโดยแท้ซึ่งแม้กระทั่งกระบวนการผลิตและการออกแบบถูกทำในประเทศอังกฤษทั้งสิ้น ทาง Meridian เองเริ่มต้นจากจำหน่ายสินค้าในกลุ่มลำโพงที่มีแอมป์ในตัวจนเป็นที่รู้จักและถูกพัฒนาต่อเนื่องจามาเป็นลำโพง Meridian DSP8000 ซึ่งถือว่าเป็นลำโพงราคาระดับ Hi-end นอกจากนี้ตัวแบรนด์เองยังถือว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่น CD เป็นเจ้าแรกของประเทศอังกฤษอีกด้วย

ตั้งค่าการค้นหา


แบรนด์: Meridian(สินค้า 0 ชิ้น)

ประเภทสินค้า


ไม่พบสินค้าไม่พบผลการค้นหา ลองค้นหาใหม่อีกครั้ง