รายละเอียดการประกันสินค้า

ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีปัญหาขัดข้อง ทางบริษัท เมอร์คูลาร์ มีนโยบายช่วยเหลือลูกค้า ดังนี้ 

ช้อปอย่างมั่นใจ เพราะเรายินดีรับสินค้ามาเคลมฟรีภายใน 7 วัน

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า ทางบริษัท เมอร์คูลาร์ ยินดีรับสินค้ามาเคลมให้ฟรี เพียงแค่ลูกค้าติดต่อ Hobby Buddy และแจ้งสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเรายินดีบริการและประสานงานกับศูนย์ไทยให้ ตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้าและเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด*

สินค้าทุกชิ้นมีประกัน สามารถเข้าศูนย์เพื่อรับบริการได้ทันที

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหลังจาก 7 วัน คุณสามารถนำสินค้า ส่งคืนเข้าศูนย์เพื่อรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือส่งคืนที่บริษัท เมอร์คูลาร์ เพื่อรับการบริการได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สินค้าต้องอยู่ในสภาพตามเงื่อนไขและประกันสินค้าที่กำหนด

ถ้าหากลูกค้ามีคำถามหรือสงสัยในเงื่อนไขประกันโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เมอร์คูลาร์ หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้โดยตรง

เมอร์คูลาร์ อยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้สินค้าอยู่นอกระยะประกัน

ในกรณีที่สินค้าอยู่นอกระยะเวลาประกันหรือเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าสามารถติดต่อ บริษัท เมอร์คูลาร์ หรือศูนย์บริการตัวแทนใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบการรับบริการ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

Mercular.com เข้าใจดีว่าการคืนสินค้าเมื่อสินค้ามีปัญหาเป็นเรื่องยุ่งยาก เราอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะนำประสบการณ์ที่ดี สะดวก และง่ายให้การแก้ไขปัญหาไปอย่างราบรื่นและดีที่สุด ด้วยบริการที่เข้าใจ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

*เงื่อนไขการรับประกัน

 • สินค้าที่ทำการรับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่าน Mercular.com เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถรับการประกันผ่าน Mercular.com หรือตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ดังกล่าวใกล้บ้านคุณ
 • แสดงใบเสร็จการซื้อที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการ
 • สินค้าที่จะรับการประกันจะต้องอยู่ในสภาพเหมาะสม มีกล่องและอุปกรณ์ครบถ้วน ไม่มีการตกหล่น กระแทก โดนน้ำ หรือจากการใช้งานที่ผิดพลาด ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด
 • Mercular แนะนำให้บันทึกวิดีโอก่อนเปิดกล่องสินค้าและระหว่างตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังการได้รับ ทั้งนี้ ทาง Mercular อาจมีการเรียกขอหลักฐานดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิง
 • เงื่อนไขการรับประกันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แบรนด์กำหนด เมอร์คูลาร์แนะนำตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ 
 • สำหรับสินค้าประเภทจอคอมพิวเตอร์ Dead Pixel รับประกัน 5 จุดขึ้นไป (หรือตามเงื่อนไขของศูนย์บริการ)
 • ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานเกินระยะเวลาประกันที่กำหนด ทาง Mercular.com ยินดีให้บริการโดยเป็นผู้ประสานงานนำส่งสินค้าไปยังแทนตัวจำหน่ายสินค้าเพื่อรับการซ่อม แก้ไข โดยอาจจะมีค่าบริการตามจริง แล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายกำหนด
 • สินค้าแบรนด์ Apple และ Sony ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยน, เคลมสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อกับศูนย์บริการของ Apple และ Sony ได้โดยตรง


ทาง Mercular ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า คืนเงิน หรือคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
 • กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่นอันเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า
 • กรณีซื้อสินค้านั้นไปแล้วเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ไม่ว่าลูกค้าจะได้มีการเปิดกล่องสินค้านั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 • กรณีส่งสินค้าไม่ครบถ้วน รวมทั้งรายการของแถม บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคืนสินค้า
 • กรณีแจ้งพบปัญหาสินค้าเสียหาย แต่กล่องสินค้าสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน และ ไม่ปรากฏว่ามีคลิปวิดีโอในขณะเปิดกล่องสินค้า
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน หรือ คืนเงิน 
 • กรณีเปลี่ยนสินค้าตามเหตุผลในการขอคืนสินค้านั้น ทาง Mercular จะเปลี่ยนสินค้าให้ทันทีหลังจากได้รับสินค้าที่ปัญหาคืน หรืออาจใช้ระยะเวลา 1-2 วัน ในกรณีที่ต้องมีการเบิกสินค้าจากทางศุนย์บริการ
 • กรณีคืนเงินจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการชำระเงิน ตามตารางดังต่อไปนี้