ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า


 

Mercular.com มีความตั้งใจที่จะจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุด ด้วยค่าจัดส่งฟรีตามข้อตกลงที่กำหนด* เราให้ความมั่นใจว่า สินค้าที่ถึงมือลูกค้าจะ เป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด เพื่อประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมMercular.com มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ โดยบริษัทขนส่งเอกชน อาทิ DHL, SCG Express, Kerry Express, และ Teleport

บริษัท Mercular.com มีระยะเวลาการจัดส่งตามพื้นที่ต่างๆดังนี้

สถานที่จัดส่ง เวลาสั่งซื้อสินค้า เวลาการจัดส่ง ตัวอย่าง
กรุงเทพและปริมณฑล **
และต่างจังหวัด
ก่อน 12:00น. 1-3 วันทำการ*** สั่งสินค้าวันที่ 1 พฤษภา ก่อน 12:00น. รับของ วันที่ 2-4 พฤษภา
หลัง 12:00น. 2-3 วันทำการ*** สั่งสินค้าวันที่ 1 พฤษภา หลัง 12:00น. รับของ วันที่ 3-4 พฤษภา

** กรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งอยู่ในพื้นที่เข้าถึงได้ยากเช่น เกาะ ภูเขา หรือ บางพื้นที่ ระยะเวลาการจัดส่งจะใช้เวลา 3- 7 วันทำการแล้วแต่พื้นที่

***สำหรับสินค้าบางรายการที่ต้องเบิกจากศูนย์บริการ หรือ ส่งออกจากศูนย์บริการ อาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น 1-2 วันทำการ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจากวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า 
 

Mercular.com มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

 • Mercular.com จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 4-7 วันทำการ
 • การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดย Mercular.com จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
 • Mercular.com จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทาง Mercular.com ผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
 • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจาก Mercular.com เรียบร้อยแล้ว
 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า เป็นเพียงระยะเวลาในการประมาณการของการจัดส่ง ซึ่งอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่รวมสินค้าประเภท Pre-Order
 • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
 • Mercular.com พยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นสินค้าบางรายการที่มีขนาดและน้ำหนักเกินข้อกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน และ น้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า
* จัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อซื้อขั้นต่ำ 199 บาท