ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า


 

Mercular.com มีความตั้งใจที่จะจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุด ด้วยค่าจัดส่งฟรีตามข้อตกลงที่กำหนด* เราให้ความมั่นใจว่า สินค้าที่ถึงมือลูกค้าจะ เป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด เพื่อประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมท่านสามารถตรวจสอบวันที่จะได้รับสินค้า โดยตรวจสอบได้ที่เมนู รายการคำสั่งซื้อ ใน บัญชีของท่าน หรือ อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ

  
Mercular.com มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ โดยบริษัทขนส่งเอกชน อาทิ DHL, Kerry Express, Thailandpost และ Teleport

ในกรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบวันที่จะได้รับสินค้า ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู รายการคำสั่งซื้อ ใน บัญชีของท่าน หรือ อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ 

สำหรับการจัดส่งรูปแบบต่างๆ ระยะเวลาการจัดส่งตามพื้นที่ต่างๆดังนี้

พื้นที่จัดส่ง ช่องทางการขำระเงิน ส่งปกติ ส่งทันใจ ระยะเวลา
กรุงเทพ QR, Credit & Debit, Installment   / ชำระก่อน 15.00 รับสินค้าภายในวัน
กรุงเทพ QR, Credit & Debit, Installment /   1-3 วันทำการ
กรุงเทพ COD & Bank transfer /   1-3 วันทำการ
ทั่วประเทศ ทุกช่องทางการชำระ /   2-3 วันทำการ (ยกเว้นพื้นที่ห่างไกล)*

*ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งอยู่ในพื้นที่เข้าถึงได้ยากเช่น เกาะ ภูเขา หรือ บางพื้นที่ ระยะเวลาการจัดส่งจะใช้เวลา 3- 7 วันทำการแล้วแต่พื้นที่

เงื่อนไขการจัดส่งแบบทันใจ (จัดส่งโดย Teleport และ Lalamove) 
1. ค่าบริการจัดส่ง 59 บาท จากราคา 129 บาท 
2.กรณีชำระค่าสินค้าสำเร็จภายใน 15.00 น. ท่านจะได้รับสินค้าภายในวันที่ชำระค่าสินค้า ไม่เกิน 22.00น. 
3. กรณีชำระค่าสินค้าสำเร็จหลังจาก 15.00น. ท่านจะได้รับสินค้าภายในวันถัดไป และไม่เกิน 22.00น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับในวันทำการถัดไป)
4. สินค้าบางรายการไม่เข้าร่วมการจัดส่งแบบทันใจเนื่องจาก จำนวน/ขนาด/น้ำหนัก ไม่รองรับการจัดส่งแบบทันใจ
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หากมีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปจากที่อยู่ส่งสินค้าเดิม 
6. กรณีส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด* ท่านจะได้รับการคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าจำนวน 59 บาท และ เราขอมอบคูปองส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป ส่วนลด 10% ลดสูงสุด 1000บาท ใช้ได้ภายใน 30 วัน (ยกเว้นหมวดหมู่ คอมพิวเตอร์)

*Mercular จะไม่คืนเงินค่าส่งสินค้าและคูปองส่วนลด อันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้

  • ไม่สามารถติดต่อผุ้รับปลายทางได้ หรือไม่พบผู้รับสินค้าเมือถึงปลายทาง
  • มีการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อหลังจากทำรายการ หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้องจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
  • การเลื่อนรับสินค้าของผู้รับสินค้าปลายทาง
  • การล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีภัยธรรมชาติ การจราจรถูกปิดกั้น

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าปกติ (จัดส่งโดย DHL, Kerry express และ Thailandpost)
1. ค่าบริการจัดส่ง 29 บาท จากราคา 69 บาท (ส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 199 บาท)
2.การจัดเตรียมสินค้าและส่งออกสินค้าจะดำเนินการตามลำดับคำสั่งซื้อในแต่ละวัน และ หลังจากได้รับการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
3.สินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียม 1-2 วัน เนื่องจากจะต้องเบิกสินค้ารายการใหม่กับทางศูนย์บริการ
4.การสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง ท่านอาจได้รับการติดต่อจากพนักงานเพื่อยืนยันข้อมูลการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ เกิน 3 ครั้ง ทาง Mercular ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อ
5.. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลการจัดส่งหรือหมายเลขโทรศัพท์ อาจใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเพิ่มขึ้น 1-2 วันทำการ
6. วันที่คาดว่าจะได้รับสินค้าเป็นเพียงระยะเวลาประมาณการของการจัดส่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
7. สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ