Polk-cover
Polk-logo
Polk

แบรนด์ Polk ถูกก่อนตั้งขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ ในใหาวิทยาลัย Johns Hopkins กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้มีความหลงใหลในความไพเราะของเสียง และความชอบเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเค้า พวกเขาได้เริ่มสร้างและพัฒนาเครื่องเสียงที่โรงจอดรถเก่า ๆ จนในที่สุดพวกเขาก็ได้ค้นพบวิธีที่ทำให้เครื่องเสียงของพวกเขามีประสิทธิภาพ เท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังค้นคว้าและศึกษาวิธีการพัฒนาเครื่องเสียงของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและเชื่อในความตั้งใจของพวกเขาที่ต้องจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดถ่ายทอดออกสู่ท้องตลาด จนปัจจุบันแบรนด์ Polk ได้ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าที่เล่นเครื่องเสียง

Polk-logo
Polk

แบรนด์ Polk ถูกก่อนตั้งขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ ในใหาวิทยาลัย Johns Hopkins กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้มีความหลงใหลในความไพเราะของเสียง และความชอบเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเค้า พวกเขาได้เริ่มสร้างและพัฒนาเครื่องเสียงที่โรงจอดรถเก่า ๆ จนในที่สุดพวกเขาก็ได้ค้นพบวิธีที่ทำให้เครื่องเสียงของพวกเขามีประสิทธิภาพ เท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังค้นคว้าและศึกษาวิธีการพัฒนาเครื่องเสียงของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและเชื่อในความตั้งใจของพวกเขาที่ต้องจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดถ่ายทอดออกสู่ท้องตลาด จนปัจจุบันแบรนด์ Polk ได้ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าที่เล่นเครื่องเสียง

ตั้งค่าการค้นหา


แบรนด์: Polk(สินค้า 0 ชิ้น)

ประเภทสินค้า


ไม่พบสินค้าไม่พบผลการค้นหา ลองค้นหาใหม่อีกครั้ง