เล่นบอร์ดเกม ฉลาดขึ้นจริงไหม ?

18 พ.ค. 2563

เล่นบอร์ดเกม ฉลาดขึ้นจริงไหม ?

บอร์ดเกม หรือเกมกระดานนั้นอาจจะมีคำว่า ‘เกม’ ที่ถือว่าเป็นของแสลงของบางกลุ่มและบางคนในสมัยนี้แทรกตัวอยู่ ทำให้อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ บ้างก็ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสียเวลาและไร้ประโยชน์ แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้นบอร์ดเกมถูกยกขึ้นมาเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่จับตามอง อย่างบทความหนึ่งของมหาวิทยาลัยแคมเบลล์จากสหรัฐอเมริกาได้เกริ่นเอาไว้ว่า “การเล่นบอร์ดเกมจะช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กนักเรียน สร้างความเพลิดเพลินและความร่วมมือให้กับการทำกิจกรรม พร้อมกับช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในบทเรียน” หรือในมหาวิทยาลัย CMU จากสหรัฐอเมริกาก็ออกมาพูดถึงพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กด้อยโอกาส ที่ดีขึ้นหลังจากได้เล่นเกมเหล่านี้

ศักยภาพด้านใดบ้างที่ผู้เล่นสามารถพัฒนาได้จากการเล่นบอร์ดเกม

ในการเล่นบอร์ดเกมนั้นผู้เล่นจำเป็นจะต้องตัดสินใจแข่งขันกับสถานการณ์หรือผู้เล่นคนอื่นแข่งกับเวลาที่จำกัด ทำให้ผู้เล่นได้บริหารความสามารถในการคาดคะเนความน่าจะเป็น การตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล ต่อสู้กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ช่วยพัฒนา IQ ให้กับผู้เล่นนั่นเอง นอกจากนี้การเล่นบอร์ดเกมยังช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พัฒนาเชิงบุคลิกภาพหรือ EQ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่หาไม่ได้ในเกมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งความแตกต่างกันของเนื้อหายังช่วยสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เล่นอย่างเช่น Unlock เกมไขปริศนาที่ต้องใช้ไหวพริบ และจินตนาการ หรือเกมอย่าง Power Grid ก็ถูกนำไปใช้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการลงทุน และที่สำคัญที่สุดทุกบอร์ดเกมยังทำให้ผู้เล่นได้สื่อสารกับคนแปลกหน้า หรือเพื่อน ๆ ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าสังคม หรือยกระดับมิตรภาพของคุณให้แน่นแฟ้นกว่าเดิม

2 แนวความคิดที่จะอยู่ในทุกบอร์ดเกม

การออกแบบบอร์ดเกมนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมขนาดเล็ก หรือใหญ่ หนักหรือเบา สุดท้ายแล้วพวกมันก็จะมีวิธีการเล่นที่ต้องอ้างอิงกับชุดความคิด 2 อย่างนี้ไม่มากก็น้อย และ 2 สิ่งนี้เองคือพัฒนาการหลักที่ผู้เล่นจะได้รับจากการเล่นเกมกระดานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

ตรรกะ หรือการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

(Logical Thinking)


การเล่นบอร์ดเกมทุกประเภทนั้น จะมีการบีบบังคับให้ผู้เล่นทำการตัดสินใจ หรือเลือกบางสิ่งบางอย่าง ทางเลือกที่มากมายจากการตัดสินใจเหล่านั้น จะนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายที่แตกต่างกัน สิ่งนี้เองที่ทำให้ผู้เล่นได้รับการยกระดับความคิดเชิงตรรกะหรือ Logical Thinking


ความรู้เชิงคณิตศาสตร์และตัวเลข

(Mathematical Cognition)


ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมง่ายหรือยากก็ตาม กลไกเชิงคณิตศาสตร์จะถูกซ่อนเอาไว้เสมอ เช่นจำนวนแต้ม จำนวนไพ่ที่เหลือ หรือหน่วยในการลงทุนต่าง ๆ เมื่อมารวมกับสิ่งของที่จับต้องได้ ทำให้เกิดการพัฒนาความรู้เชิงคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาความคิดให้ฉับไวขึ้น


ยกตัวอย่างจากบอร์ดเกมใกล้ตัวอย่างเกมหมากรุก การเดินหมากในแต่ละครั้งนั้นก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งเกมเสมอ ฉะนั้นการเดินหมากตอบโต้กันพลางแข่งกับเวลานั้น จำเป็นต้องใช้หลักการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างมาก เช่น ถ้าเดินเบี้ย อาจจะเสียม้า แต่ได้เรือ หรือหากยอมเสียเรือ ก็จะได้ขุนของฝ่ายตรงข้าม หนำซ้ำในตัวเกมยังมีเรื่องของสถิติและตัวเลขซ่อนอยู่อย่าง Chess Piece Value หรือมูลค่าของตัวหมาก อาทิ ม้าหนึ่งตัว เท่ากับ เบี้ยสามตัว โดยจัดว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่ผู้เล่นหมากรุกระดับอาชีพต้องจดจำไว้

บอร์ดเกมพัฒนาศักยภาพทางด้านต่าง ๆ ของผู้เล่นได้อย่างไร

ปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้บอร์ดเกมมีผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนาผู้เล่นอย่างหนึ่งคือการทำซ้ำ ซึ่งปรากฎอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกเพศทุกวัย การที่ผู้กระทำได้ทำกิจกรรมใดอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้มีพัฒนาการในสิ่งที่ตนเองได้กระทำซ้ำ ฉะนั้นตัวบอร์ดเกมก็เหมือนการเอาความสนุก เข้าไปผสมกับแบบฝึกหัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง นอกจากนั้นชัยชนะ ยังเป็นสิ่งล่อตาล่อใจอันยอดเยี่ยม เพราะโดยพื้นฐาน 'แรงจูงใจ' จะช่วยให้มนุษย์มีโฟกัส และประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น การชิงชัยเล็ก ๆ บนกระดานเกม จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้น หรือแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ให้ผู้เล่นจริงจังกับการเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิม


ก็เป็นอันจบคำถามที่เป็นหัวข้อของบทความนี้ว่า “การเล่นบอร์ดเกม ทำให้ฉลาดขึ้นจริงไหม” ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับใครที่สนใจสินค้าประเภทบอร์ดเกม ก็อย่าสามารถหาซื้อกันได้ที่ Mercular หรือถ้าสนใจเกมแนวไหนก็ลองไปหาอ่านได้ที่ บทความ "แนะนำ 10 บอร์ดเกมน่าเล่นสำหรับมือใหม่" ได้เลย


บทความอ้างอิง:


  • Campbell Unibersity, Board Games as an Educational Tool, USA. (บทความ)
  • Robert Siegler, Carnegie Mellon University Press Release (19 November 2013), USA (บทความ)
  • Brian Mayer; Christopher Harris, Libraries Got Game, ALA Edition, USA. (หนังสือ)
best-seller-ads
article-banner-1
article-banner-2