แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน Mercular

Mercular Community Guidelines

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน Mercular เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมเชิงบวก ซึ่งทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดและความคิดของตนได้

เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนมีความปลอดภัยและให้เกียรติกัน เราได้กําหนดแนวทางต่อไปนี้

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้อื่น

แนวทางชุมชนของ Mercular ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นสําหรับสมาชิกทุกคน โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ เราสามารถส่งเสริมพฤติกรรมที่เคารพนับถือ กีดกันการเลือกปฏิบัติ และรักษาบรรยากาศที่สร้างสรรค์สําหรับทุกคน

การโจมตีส่วนบุคคล / ภัยคุกคาม

เราไม่ยอมรับการโจมตีส่วนบุคคลหรือการคุกคามใด ๆ ซึ่งรวมถึงความคิดเห็น ข้อความ หรือโพสต์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อกวน ข่มขู่ หรือทําร้ายสมาชิกคนอื่นในชุมชน เราคาดหวังให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและความเมตตา และแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ในลักษณะทางแพ่งและสร้างสรรค์


การเลือกปฏิบัติ

เราไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติใด ๆ ซึ่งรวมถึงความคิดเห็น ข้อความ หรือโพสต์ใดๆ ที่อิงจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา หรือลักษณะอื่นใดของบุคคล เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความเคารพ และเราจะไม่ทนต่อพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดต่อหลักการนี้


การโต้เถียง

เราสนับสนุนให้มีการอภิปรายที่ดีและให้เกียรติกัน แต่เราไม่ยอมรับการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เราคาดหวังให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นและมุมมองอย่างสงบและให้เกียรติ แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับผู้อื่นก็ตาม เราเชื่อว่าบทสนทนาที่สร้างสรรค์สามารถช่วยให้เราเรียนรู้กันและกันและเติบโตไปด้วยกันได้


การใช้คำไม่สุภาพ / ไม่เหมาะสม

เราไม่ยอมรับการใช้คำหรือภาษาที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงความคิดเห็น ข้อความ หรือโพสต์ใดๆ ที่มีคําหยาบคาย ความหยาบคาย หรือภาษาอื่นใดที่ถือว่าไม่เหมาะสม เราเชื่อว่าภาษาสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับการสื่อสาร แต่เราคาดหวังให้สมาชิกทุกคนใช้มันอย่างมีความรับผิดชอบและให้เกียรติกัน


การใส่ร้ายและหมิ่นประมาท

เราไม่ยอมรับข้อความเท็จหรือสิ่งที่ทําให้เข้าใจผิดที่เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของบุคคล ซึ่งรวมถึงความคิดเห็น ข้อความ หรือโพสต์ใดๆ ที่มีการใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาท เราคาดหวังให้สมาชิกทุกคนตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณแบ่งปันนั้นถูกต้องและตรวจสอบได้


ข้อมูลส่วนบุคคล / ความเป็นส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของสมาชิกของเราและไม่ทนต่อพฤติกรรมใดๆ ที่บุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย


การแอบอ้างเป็นผู้อื่น

เราไม่ยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการสร้างโปรไฟล์ปลอม การแสร้งทําเป็นคนอื่น หรือใช้ตัวตนของคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้นั้น
แนวทางการโพสต์

แนวทางการโพสต์ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์มีคุณภาพ มีความเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนของเรา โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ เราสามารถรักษาบรรยากาศเชิงบวกและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการอภิปรายที่ดีต่อกัน และส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของชุมชนของเรา

สแปม

เราไม่อนุญาตให้โพสต์สแปมหรือความคิดเห็นใดๆ ซึ่งรวมถึงโพสต์หรือความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือซ้ำซาก หรือเนื้อหาใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ


การโฆษณา

เราไม่อนุญาตให้โพสต์โฆษณาหรือความคิดเห็นใดๆ ซึ่งรวมถึงโพสต์หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัท


การซื้อ-ขาย

เราไม่อนุญาตให้โพสต์หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย หรือซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ซึ่งรวมถึงโพสต์หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อโปรโมตการขายหรือธุรกรรม


ลิงค์ส่งเสริมการขาย / ลิงค์ซื้อ-ขายภายนอก

เราไม่อนุญาตให้มีการส่งเสริมการขายภายนอกแพลตฟอร์มหรือลิงก์ซื้อสินค้าในโพสต์หรือความคิดเห็น ซึ่งรวมถึงลิงก์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือลิงก์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อโปรโมตเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มภายนอก


ลิงก์ข้อมูลภายนอก

เราอนุญาตลิงก์ข้อมูลภายนอกในโพสต์หรือความคิดเห็น แต่เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาและเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเท่านั้น ลิงก์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์จะถูกลบออก


กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตให้โพสต์หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย


วัสดุที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

เราไม่อนุญาตให้โพสต์หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระบุแหล่งที่มา


เนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ / โป๊เปลือย

เราไม่อนุญาตให้โพสต์หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่มีเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่หรือภาพกราฟิก


โพสต์นอกประเด็น

เราสนับสนุนให้โพสต์และความคิดเห็นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับหัวข้อการสนทนา โพสต์หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่นอกประเด็น หรือไม่เป็นประโยชน์ให้กับการสนทนาจะถูกลบออกแนวทางการรีวิว

แนวทางการรีวิวของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบทวิจารณ์ทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์มีความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ และให้เกียรติ โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ เราสามารถส่งเสริมชุมชนเชิงบวกและสนับสนุน ช่วยเหลือผู้อื่นในการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจการรีวิวสินค้า

บทวิจารณ์สินค้าควรเน้นที่คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าเอง โปรดอย่ารวมปัญหาใดๆ กับองค์กรหรือการส่งมอบสินค้าในการรีวิวสินค้าของคุณ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ บทวิจารณ์ที่ละเมิดกฎนี้อาจถูกลบออก เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพโดยรวมและความเกี่ยวข้องของบทวิจารณ์บนเว็บไซต์ของเรา ขอขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะที่รอบคอบและสร้างสรรค์ตามประสบการณ์ส่วนตัวของคุณกับสินค้าโดยการเข้าร่วมในชุมชน Mercular คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ หากคุณเห็นพฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อแนวทางเหล่านี้ โปรดรายงานให้เราทราบทันที

เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาหรือสมาชิกที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้และดําเนินการอื่นใดที่เราเห็นว่าจําเป็นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสําหรับสมาชิกทุกคน