การสมัครสมาชิก

  • หน้า Home ให้คุณลูกค้า ” คลิ๊ก “ ต้องคำว่า “ เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน “ ด้านบนขวามือ

     
  • สำหรับคุณลูกค้าใหม่ ให้ คลิ๊กคำว่า “ สมาชิกใหม่ลงทะเบียนที่นี้ “ ทำการกรอก E-Mail และ รหัสผ่าน เพื่อสมัครสมาชิกกับ Mercular.com

     
  • ระบบของ Mercular.com จะทำการส่ง E-Mail ยืนยันในการสมัครสมาชิกไปที่ E-Mail ของท่านของให้สนุกกับการช็อปปิ้งที่ Mercular.com !!!