วิธีการเคลมสินค้า

 

"

เพื่อเป็นการรับประกันว่า Mercular.com ให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้า หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ ไปถึงมือท่านในสภาพที่ไม่ใหม่เอี่ยม มีความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือสินค้าไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับแจ้งปัญหา และรับสินค้ามาเคลมให้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งใดๆทั้งสิ้น*

"

1. แจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าโดยกรอกฟอร์มเพื่อส่งเรื่องเคลมสินค้า ระบุอาการเสียอย่างละเอียด พร้อมภาพหรือวีดีโอที่แสดงอาการเสียชัดเจน แบบฟอร์มแจ้งเคลมสินค้า หรือ ส่งอีเมล์มาที่ claim@mercular.com

2. หลังจากส่งฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเคลมจะรีบแจ้งขั้นตอนการเคลมกลับ ภายใน 1-2 วันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านทางฟอร์มเคลมสินค้าเดิมหรืออีเมลที่ระบุไว้ตอนกรอกฟอร์มเคลมสินค้า หากไม่พบอีเมล ให้ลองตรวจสอบใน "เมลขยะ (Junk mail)" หรือ "สแปม (Spam)" 

3. เมื่อทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมแนะนำเรียบร้อยแล้ว ให้ตอบกลับผ่านฟอร์มเคลมสินค้าเดิม

  1. กรณีที่สินค้ายังอยู่ใน 7 วันแรกจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯจะรับสินค้ามาเคลมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยแจ้งที่อยู่เพื่อให้ขนส่งเข้ารับสินค้าภายใน 2 วันทำการ
  2. กรณีที่สินค้าเกิน 7 วันแรกจากวันที่ซื้อ เมื่อส่งสินค้าให้ศูนย์เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อบริษัทขนส่ง และเลข Tracking มาในฟอร์มเคลมสินค้าเดิม เพื่อให้ทางบริษัทฯติดตามกับทางศูนย์ในการติดตามเรื่องเคลมต่อไป

*หมายเหตุ:

1. กรณีบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนไม่ถูกต้อง หรือพบว่าสินค้าถูกแกะออกจากกล่อง เกิดความชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า

2. การเคลมสินค้าแบรนด์ Apple และ Sony จะเป็นไปตามเงื่อนไขการเคลมของทาง Apple และ Sony (ไม่มีนโยบายเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน) ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อกับศูนย์บริการของ Apple และ Sony ได้โดยตรง หรือสามารถติดต่อเราเพื่อช่วยประสานงานให้