เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน โน๊ตบุ๊คและจอคอมจาก DES

13 ธ.ค. 2566

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน โน๊ตบุ๊คและจอคอมจาก DES

สำหรับองค์กรภาครัฐที่กำลังจัดหาโน๊ตบุ๊คและจอคอมมาใช้งานภายในองค์กร ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคมปี 2566 ที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ได้ประกาศออกมา วันนี้พวกเรา Mercular.com จึงอยากมาแนะนำโน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงานและจอคอมทำงาน ตามเกณฑ์คุณลักษณะข้อที่ 11, 12, 60 และ 61 ได้แก่ โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน, จอคอมขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว และจอคอมขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ซึ่งโน๊ตบุ๊คและจอทำงานแต่ละตัวที่เราเอามาแนะนำจะมีสเปกที่น่าสนใจอย่างไร ไปดูพร้อม ๆ กันเลยครับ

โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน ทำงาน

โน๊ตบุ๊คสำหรับสํานักงาน ราคา 19,000 บาท ที่น่าสนใจ

โดยเกณฑ์คุณลักษณะของโน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงานที่มีราคากลาง 19,000 บาท มีดังนี้


 • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 • มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
 • มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
 • มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p
 • มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 • มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 • สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

โน๊ตบุ๊ค Acer Aspire 3 A315-43-R48D Notebook

Acer Aspire 3 A315-43-R48D

สเปกเด่น


 • ราคา: 14,990 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 15.6 นิ้ว
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • ซีพียู: Intel Core i3-1215U (6 Core/8 Thread, 10M แคช, สูงสุดถึง 4.4GHz )
 • การ์ดจอ: Intel UHD Graphics
 • หน่วยความจำหลัก: 8 GB DDR4
 • หน่วยจัดเก็บข้อมูล: 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4
 • กล้องเว็บแคม: 720p
 • พอร์ตเชื่อมต่อ: 3 x USB-A 3.2 Gen 1
 • การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi 6 (802.11ax) & BT 5.0
 • น้ำหนัก: 1.78 กก.

โน๊ตบุ๊ค Lenovo V15 G3 ABA-82TV0050TA Notebook

Lenovo V15 G3 ABA-82TV0050TA

สเปกเด่น


 • ราคา: 18,700 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 15.6 นิ้ว
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • ซีพียู: AMD Ryzen 5 5625U (4 Cores/8 Threads, 16M แคช, สูงสุดถึง 4.3GHz )
 • การ์ดจอ: AMD Radeon Graphics
 • หน่วยความจำหลัก: 8 GB DDR4
 • หน่วยจัดเก็บข้อมูล: 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4
 • กล้องเว็บแคม: 720p
 • พอร์ตเชื่อมต่อ: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1
 • การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi 6 (802.11ax) & BT 5.1
 • น้ำหนัก: 1.65 กก.
โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน คุ้มค่า

โน๊ตบุ๊คสำหรับสํานักงาน ราคา 24,000 บาท ที่น่าสนใจ

โดยเกณฑ์คุณลักษณะของโน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงานที่มีราคากลาง 24,000 บาท มีดังนี้


 • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 • มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
 • มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
 • มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p
 • มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 • มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 • สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

โน๊ตบุ๊ค Acer Aspire 5 A515-58GM-586G Notebook

Acer Aspire 5 A515-58GM-586G

สเปกเด่น


 • ราคา: 22,900 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 15.6 นิ้ว
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • ซีพียู: Intel Core i5-13420H (8 Cores/12 Threads, 12M แคช, สูงสุดถึง 4.6GHz )
 • การ์ดจอ: GeForce RTX 2050
 • หน่วยความจำหลัก: 8 GB DDR4
 • หน่วยจัดเก็บข้อมูล: 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4
 • กล้องเว็บแคม: 1080p
 • พอร์ตเชื่อมต่อ: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 4 Gen 3
 • การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi 6E (802.11ax) & BT 5.1
 • น้ำหนัก: 1.78 กก.

โน๊ตบุ๊ค Lenovo ThinkPad E14 G5-21JR0010TA Notebook

Lenovo ThinkPad E14 G5-21JR0010TA

สเปกเด่น


 • ราคา: 22,900 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 14 นิ้ว
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • ซีพียู: AMD Ryzen 5 7530U (6 Cores/12 Threads, 16M แคช, สูงสุดถึง 4.5GHz )
 • การ์ดจอ: AMD Radeon Graphics
 • หน่วยความจำหลัก: 16 GB DDR4
 • หน่วยจัดเก็บข้อมูล: 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4
 • กล้องเว็บแคม: 1080p
 • พอร์ตเชื่อมต่อ: 1 x USB-A 3.2 Gen 1, 2 x USB-C Gen 3.2
 • การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi 6E (802.11ax) & BT 5.1
 • น้ำหนัก: 1.41 กก.
โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน คุณภาพดี

จอคอมขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 3,300 บาท ที่น่าสนใจ

โดยเกณฑ์คุณลักษณะของจอคอมขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ที่มีราคากลาง 3,300 บาท มีดังนี้


 • มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 • ความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 x 900 pixels
 • มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60Hz
 • มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

จอคอม Acer EK220QH3bi 21.5" VA FHD Monitor 100Hz

Acer EK220QH3bi

สเปกเด่น


 • ราคา: 2,990 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 21.5 นิ้ว
 • พาเนล: VA
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • Refresh Rate: 100 Hz
 • Contrast Ratio: 3000:1
 • ช่องเชื่อมต่อ: VGA, HDMI 

จอคอม MSI PRO MP2422C 23.6" VA FHD Curved Monitor 100Hz

MSI PRO MP2422C

สเปกเด่น


 • ราคา: 3,290 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 23.6 นิ้ว
 • พาเนล: VA
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • Refresh Rate: 100 Hz
 • Contrast Ratio: 3000:1
 • ช่องเชื่อมต่อ: HDMI 1.4b, VGA
จอคอมสำหรับสำนักงาน คุ้มค่า

จอคอมขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,500 บาท ที่น่าสนใจ

โดยเกณฑ์คุณลักษณะของจอคอมขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ที่มีราคากลาง 4,500 บาท มีดังนี้


 • มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
 • ความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1080 pixels
 • มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
 • มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

จอคอม IPASON E242 23.8" IPS Monitor 75Hz

IPASON E242

สเปกเด่น


 • ราคา: 3,980 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 23.8 นิ้ว
 • พาเนล: IPS
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • Refresh Rate: 75 Hz
 • Contrast Ratio: 1000:1
 • ช่องเชื่อมต่อ: HDMI 1.4, VGA

จอคอม Viewsonic VA2432-H 23.8" IPS Monitor 75Hz

Viewsonic VA2432-H

สเปกเด่น


 • ราคา: 4,450 บาท
 • ขนาดหน้าจอ: 23.8 นิ้ว
 • พาเนล: IPS
 • รายละเอียดความคมชัด: 1920 x 1080
 • Refresh Rate: 75 Hz
 • Contrast Ratio: 1,300:1
 • ช่องเชื่อมต่อ: HDMI 1.4, VGA
จอคอมสำหรับสำนักงาน ถนอมสายตา

ข้อแนะนําในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ DES

นอกจากเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของตัวครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว ทางกระทรวงดิจิตัลก็ได้มีข้อแนะนำประกอบการพิจารณาอีกทั้งหมด 14 ข้อ ซึ่งพวกเราก็ได้ทำการยกข้อสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาโน๊ตบุ๊คและจอคอมเพื่อใช้งานในองค์กรมาไว้ให้แล้ว โดยมีด้วยกันทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้


 • ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้คํานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product Longevity/Life Cycle Extension), การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพิ่ม Safety Data Sheets (SDS) หรือไม่เกี่ยวกับหมึกที่ไม่มีสารอันตราย เป็นต้น
 • ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน
 • ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ 
 • ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
 • ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรคํานึงถึงงบประมาณที่ต้องจ่ายในอนาคต เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่าบํารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
best-seller-ads
article-banner-1
article-banner-2